Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 21 czerwca 2021

28 czerwca 2021 r.

- składanie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi: brama Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielski, ul. 28 Czerwca 1956 (godz. 6.00), gmach Rektoratu Politechniki Poznańskiej, pl. Marii Curie Skłodowskiej (godz. 9.15),  ZNTK S.A., ul. Robocza (godz. 9.40),  dawna zajezdnia MPK, ul. Gajowa (godz. 10.15).

Nie żyje Regina Krawczyk
Poniedziałek 21 czerwca 2021

Odeszła od na 7 czerwca 2021 r. Do „Solidarności” należała od 1980 r. Od początku zaangażowana w działalność Związku w USI-Spółdzielni Wielobranżowej. Przez wiele kadencji była członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, delegatką na Zjazd Krajowy, członkiem władz krajowych Sekcji Osób Niepełnosprawnych.

Przez ponad trzydzieści lat niestrudzenie organizowała turnusy rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Człowiek wielkiego serca przez całe życie oddana służbie społecznej.

Poniedziałek 21 czerwca 2021
fot. M. Żegliński

#emeryturazastaż!

W piątek 18 czerwca Piotr Duda złożył u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jest zarazem pełnomocnikiem Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej

Poniedziałek 21 czerwca 2021
fot. solidarnosc.org.pl

We wtorek, 22 czerwca odbędzie się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność” i Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "S" w sprawie sytuacji w polskiej energetyki i tysięcy jej pracowników. Podsumowane zostaną dotychczasowe i wskazane dalsze działania, których elementem była m.in. ogólnopolska manifestacja w Warszawie, która odbyła się 9 czerwca.

Poniedziałek 21 czerwca 2021

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć do 3000 zł.  Minimalna stawka godzinowa wynosiłaby 19,60 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku bieżącego o 200 zł (7,1 %).  Informację o propozycji Rady Ministrów podano na stronie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Propozycja rządu zostanie przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego.  Negocjacje z partnerami społecznymi powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji.

Poniedziałek 21 czerwca 2021
Fot. Robert Woźniak

We wtorek 8 czerwca 2021 r. w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło uroczyste wręczenie nagród w tegorocznym Konkursie Dziennikarskim Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Poniedziałek 21 czerwca 2021

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych mogą otrzymać świadczenie wyrównawcze również wtedy, gdy mają rentę rodzinną.

1 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Regulacja wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie świadczenia wyrównawczego, obliczenia wysokości emerytur i rent oraz kapitału początkowego.

Poniedziałek 21 czerwca 2021
fot. BN

W dniu 16 czerwca 2021 r. w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji z terenu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Odznaczenia otrzymało  38 osób w tym 7 pośmiertnie. Uroczystość, która odbyła się w Sali Białej poznańskiego Bazaru, prowadził dyrektor poznańskiego oddziału IPN dr hab. Rafał Reczek. W imieniu Prezydenta aktu dekoracji dokonał dr Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Gratulacje od wojewodów przekazali Łukasz Krysztofiak – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Marek Budniak – doradca do spraw kombatantów i osób represjonowanych Wojewody Lubuskiego. Głos w imieniu odznaczonych zabrali Barbara Krawiec i Jerzy Majchrzak.

Poniedziałek 21 czerwca 2021

1 czerwca br. ruszyła XIV edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, którego celem jest uhonorowanie Certyfikatem pracodawców przestrzegających prawa pracy i realizujących w praktyce idee dialogu społecznego.